Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě třídy pro absolventy 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro absolventy 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2021.

Dny otevřených dveří:
Původně plánovaný termín 4. a 5. 12. (uvedený také v letáku) byl vzhledem k protiepidemickým opatřením zrušen.

Termíny testování (jednotná přijímací zkouška):
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín – 3. 5. 2021, 2. termín – 4. 5. 2021
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín – 5. 5. 2021, 2. termín – 6. 5. 2021

15. 3. Jednotné zkušební schéma 
(Je navýšen časový limit pro test z matematiky na 85 minut, pro test z českého jazyka a literatury na 70 minut, podrobné informace najdete v odkazu.)

15. 3. 2021 – Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení

11. 5. 2021 – OOP (dodatek z 7. 5. 2021): Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu pro uchazeče, kteří měli konat oba termíny JPZ na jedné škole; možnost zpětvzetí zápisového lístku

Podrobné informace k přijímacímu řízení MŠMT (včetně platné legislativy) a podrobné informace CERMAT (včetně ukázek testů)

Na výše uvedených odkazech najdete také informace o podpůrných opatřeních a informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče vzdělávající se v zahraničí.

Kritéria přijetí:
čtyřleté studium; příklad výpočtu
osmileté studium; příklad výpočtu

Přihláška ke studiu:

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

Zápisový lístek vydává ZŠ uchazeči o vzdělávání ve střední škole nejpozději do 30. dubna 2021; vzor vyplněného zápisového lístku:

čtyřleté studium

osmileté studium

Informační leták