Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme dvě třídy (60 žáků) pro absolventy 9. ročníku ZŠ a jednu třídu (30 žáků) pro absolventy 5. ročníku ZŠ.

Dny otevřených dveří:
1. 12. 2023 (9.00–14.00 hod.) a 2. 12. 2023 (9.00–11.00 hod.)

Přihlášky je nutno odevzdat do 20. února 2024 

Termíny testování (jednotná přijímací zkouška):
čtyřleté studium (79-41-K/41): 12. a 15. dubna 2024, náhradní termín 29. a 30. dubna 2024
osmileté studium (79-41-K/81): 16. a 17. dubna 2024, náhradní termín 29. a 30. dubna 2024

Podrobné informace k přijímacímu řízení MŠMT (včetně stávající platné legislativy), podrobné informace CERMAT (včetně ukázek testů)informační web k přijímacím zkouškám 2024

Na výše uvedených odkazech najdete také informace o podpůrných opatřeních a informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče vzdělávající se v zahraničí.

Doklad o zdravotní způsobilosti uchazeče nevyžadujeme.

Kritéria přijetí: 
čtyřleté studium (79-41-K/41); příklad výpočtu 
osmileté studium (79-41-K/81); příklad výpočtu 

Přihláška k druhému cizímu jazyku (jen pro čtyřleté studium / 79-41-K/41) – povinná příloha k přihlášce ke studiu

Informační leták