Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě třídy pro absolventy 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro absolventy 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2021.

Dny otevřených dveří:
Původně plánovaný termín 4. a 5. 12. (uvedený také v letáku) byl vzhledem k protiepidemickým opatřením zrušen.

Nový termín bude stanoven, jakmile to situace umožní.

Termíny testování (jednotná přijímací zkouška):
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín – 12. 4. 2021, 2. termín – 13. 4. 2021
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín – 14. 4. 2021, 2. termín – 15. 4. 2021

Jednotné zkušební schéma
(Je navýšen časový limit pro test z matematiky na 85 minut, pro test z českého jazyka a literatury na 70 minut, podrobné informace najdete v odkazu.)

5. 1. 2021 – Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
15. 2. 2021 – Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení – dodatek
Podrobné informace k přijímacímu řízení MŠMT (včetně platné legislativy)
a podrobné informace CERMAT (včetně ukázek testů)

Na výše uvedených odkazech najdete také informace o podpůrných opatřeních a informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče vzdělávající se v zahraničí.

Kritéria přijetí:
čtyřleté studium; příklad výpočtu
osmileté studium; příklad výpočtu

Přihláška ke studiu:

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

Zápisový lístek vydává ZŠ uchazeči o vzdělávání ve střední škole nejpozději do 15. března; vzor vyplněného zápisového lístku:

čtyřleté studium

osmileté studium

Informační leták