Jak se stát žákem GJO

Jak se stát žákem školy ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme dvě třídy pro absolventy 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro absolventy 5. ročníku ZŠ.
Přihlášky je nutno odevzdat do 1. 3. 2022.

Dny otevřených dveří:
Plánovaný termín 3. 12. (9.00 – 14.00 hod.) a 4. 12. (9.00 – 11.00 hod.)

Termíny testování (jednotná přijímací zkouška):
čtyřleté studium (79-41-K/41): 1. termín – 12. 4. 2022, 2. termín – 13. 4. 2022
osmileté studium (79-41-K/81): 1. termín – 19. 4. 2022, 2. termín – 20. 4. 2022

Podrobné informace k přijímacímu řízení MŠMT (včetně platné legislativy) a podrobné informace CERMAT (včetně ukázek testů)

Na výše uvedených odkazech najdete také informace o podpůrných opatřeních a informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro uchazeče vzdělávající se v zahraničí.

Kritéria přijetí:
čtyřleté studium; příklad výpočtu
osmileté studium; příklad výpočtu

Přihláška ke studiu:

pro čtyřleté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

pro osmileté studium ke stažení xls, pdfvzor vyplněné přihlášky

Zápisový lístek vydává ZŠ uchazeči o vzdělávání ve střední škole nejpozději do 15. března 2022; vzor vyplněného zápisového lístku:

čtyřleté studium

osmileté studium

Informační leták