Volitelné předměty

Školní rok 2021-2022

V průběhu února proběhnou informační schůzky k volitelným předmětům (a blokům) pro druhé a třetí ročníky a k volbě druhého cizího jazyka pro V2A. Třída V1A bude informována v hodinách IVT.

Pokyny k odevzdání přihlášek:

Termín odeslání přihlášek pro školní rok 2022-2023 je do 23. března 2022 (včetně).
Vyplněnou přihlášku uložte jako dokument ve formátu pdf (název dokumentu je ve tvaru: třída, příjmení a jméno) a odešlete ji jako přílohu e-mailu (používejte jen školní e-mailovou adresu) na adresu petr.novotny@gymkh.eu, do předmětu zprávy napište VP, třídu a příjmení.

Počty přihlášek a skupin pro šk. r. 2022-2023 (bude zveřejněno po uzavření a zpracování přihlášek)

Přehled přihlášek pro budoucí C4A, C4B, V8A (stav k 6. 4. 22)

Přehled přihlášek pro budoucí C3A, C3B, V7A (stav k 6. 4. 22)

Seznam volitelných předmětů a bloků

Přihlášky pro jednotlivé třídy:

V1A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

V2A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

V3A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C2A, C2B, V6A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky

C3A, C3B, V7A
Přihláška    Vzor vyplněné přihlášky (v případě jazykového bloku uveďte svůj druhý cizí jazyk)