Seminární práce

1) Nejpozději v maturitním ročníku musí žák vypracovat seminární práci
 
 
3) Termíny:
01.04. – stanovení tématu vedoucím práce
20.12. – odevzdání práce vedoucímu práce k připomínkování
15.02. – odevzdání finální verze vedoucímu práce