Žákovský parlament

Něco o parlamentu

Žákovský parlament je studentská samospráva Gymnázia Jiřího Ortena fungující od školního roku 2006-2007 a kladoucí si za cíl sdružovat studenty, kteří si přejí aktivně se zasadit o lepší školní prostředí. Toho dosahují zejména prostřednictvím otevřené diskuse s vedením školy, pedagogickým sborem, nadační fondem, předsedy předmětových komisí, vedením školní kuchyně. Umožňuje žákům rozpoutat diskuzi, naučit se hájit své zájmy a zájmy svých tříd. ŽP se prokázal být účinný v podpoře a rozvíjení studentského života a v pořádání akcí a besed. Zejména pak těch, které se týkají přípravy na život po střední škole, orientaci v soudobých politicko-společenských tématech, či filozoficko-náboženských otázkách.

Stanovy

Zápisy z parlamentu

Zápis 12. 5. 2023

Zápis 31. 3. 2023
Zápis 28. 2. 2023
Zápis 27. 1. 2023
Zápis 9. 12. 2022
Zápis 4. 11. 2022
Zápis 16. 9. 2022
Zápis 6. 5. 2022
Zápis 4. 3. 2022
Zápis 28. 1. 2022
Zápis 26. 11. 2021
Zápis 16. 9. 2021

Zápis 11. 6. 2021
Zápis 27. 4. 2021
Zápis 22. 1. 2021
Zápis 3. 12. 2020
Zápis 16. 10. 2020
Zápis 4. 3. 2020
Zápis 9. 1. 2020
Zápis 20. 12. 2019
Zápis 8. 11. 2019
Zápis 15. 10. 2019
Zápis 13. 9. 2019

Zápis 20. 5. 2019
Zápis 15. 4. 2019
Zápis 28. 1. 2019
Zápis 18. 12. 2018
Zápis 16. 11. 2018
Zápis 25. 10. 2018
Zápis 16. 2. 2018
Zápis 25. 1. 2018
Zápis 21. 12. 2017
Zápis 21. 11. 2017
Zápis 3. 10. 2017
Zápis 25. 9. 2017