Základní údaje

Škola:

Identifikátor zařízení 600 007 219
Název Gymnázium Jiřího Ortena
Sídlo Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
Právní forma příspěvková organizace
IČO 61924032
Ředitel školy RNDr. Vladislav Slavíček
Zástupci ředitele Mgr. Roman Bartoníček a Mgr. Petr Novotný
Pověřenec GDPR Ing. Martin Procházka
Datová schránka: 8nmxism
E-mail elektronické podatelny: vomkh@kr-s.cz
Zřizovatel školy Středočeský kraj (zřizovací listina z 6. 12. 2001, čj. OŠMS/5870/2001)
Sídlo zřizovatele Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Základní kontakty:

Telefon 327 586 111, 724 854 599
Ředitel 327 586 140, 775 325 967
E-mail sekretariat@gymkh.eu
Webové stránky http://www.gymkh.cz

Bankovní spojení:

Škola 9313830217/0100
Školní jídelna 155923600/0300

Informace k platbám:

Platba obědů:
1) v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny v druhé polovině měsíce (např. v říjnu na listopad)
2) inkasním převodem z Vaší banky na účet školní jídelny.

Cena obědů (cena je určena dle platné vyhlášky Sb. 463/2011):
II. stupeň:  46,- Kč
III. stupeň: 50,- Kč

Identifikátor datové schránky (ID DS): sqgxkgp

Adresa elektronické podatelny: gjokh@kr-s.cz

Studijní obory:
1. 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní, délka studia: 4 roky

2. 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné
(JKOV: 79-02-5/00) studium denní, délka studia: 8 roků

Škola sdružuje tyto součásti:
1. Gymnázium, kapacita 600 žáků, IZO: 061 924 032
2. Školní jídelna, kapacita 570 jídel, IZO: 110 451 198

Souřadnice GPS: 49.9425878N, 15.2575861E

Mapa na Seznamu