Školní psycholog

Díky Operačnímu programu Jan Ámos Komenský a spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna se nám podařilo pro následující 3 školní roky zajistit pozici vlastního školního psychologa.

e-mail: adam.dizon@gymkh.eu
tel.: 770 111 764
(k zastižení úterý 17:00–18:00, čtvrtek 16:00–17:00)
Místnost 119

Pracovní doba:

ČTVRTEK 8:00–16:00
8:00–8:40Konzultace na objednání
9:00–9:40Konzultace na objednání
9:40–10:00K dispozici k domluvě konzultace/kratší konzultaci bez objednání
10:00–10:40K dispozici k domluvě konzultace/kratší konzultaci bez objednání
11:30–12:30  Polední pauza
12:30–13:30K dispozici k domluvě konzultace/ kratší konzultaci bez objednání
13:30–14:30Konzultace na objednání
15:00–16:00Konzultace na objednání
ÚTERÝ 16:00–17:00
16:00–17:00Konzultace na objednání

Konkrétní čas konzultace na domluvě osobně, přes e-mail nebo SMS.

Pozice školního psychologa:
Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Náplní činnosti školního psychologa ve škole bude zejména:
Individuální práce se žáky.
• Podpora zákonných zástupců žáků a spolupráce s nimi.
• Podpora učitelů a spolupráce s nimi.

O mně

Informace o působení a činnosti školního psychologa na gymnáziu

Individuální souhlas

Gymnázium vedle pozice školního psychologa nabízí ještě spolupráci s platformou Lehkost, která se také zabývá péči o psychiku dětí. Pomoc zde v některých tématech ale také naleznou učitelé a rodiče žáků.

Prostor Kolín, platforma Lehkost.cz nabízí:

Služby zdarma:

  • řešení exekucí
  • doučování v domácím prostředí
  • drogová poradna
  • sociální práce
  • rodinné poradenství
  • poradenství s dospívajícími

Placené služby:

  • primární prevence a besedy
  • kurz vedení třídnických hodin
  • školní psycholog a řada dalších odborníků