Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z předminulého školního roku (archiv).

Informace k první schůzce s rodiči:
termín: pondělí 28. 6. 2021 v 17.00 hod.
náplň: informace třídního učitele, organizace vyučování, školní jídelna, hesla, informace výchovné poradkyně, školní řád, GDPR atd.
Informace k adaptačním kurzům (včetně termínů)

Třídy: C1A, C1B, V1A

14. 6. 2021
Výsledková listina pro uchazeče konající JPZ v náhradním termínu:

seznam přijatých, výsledková listina

20. 5. 2021  V sekretariátu je možno v době 7.30 – 16.00:
1) převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí a případně podat odvolání (vzor pro čtyřleté studium, osmileté studium), nepřevzatá rozhodnutí budou odeslána poštou;
2) odevzdat zápisový lístek (vzor vyplnění: čtyřleté studium, osmileté studium);
3) odevzdat přihlášku ke studiu druhého cizího jazyka (jen čtyřleté studium).

Upozornění: rozhodnutí o přijetí se nevydává
, nahrazuje jej seznam přijatých uchazečů (včetně poučení).

Výsledkové listiny

čtyřleté studium, seznam přijatých

osmileté studium, seznam přijatých

Informace pro uchazečečtyřleté studium
přihláška k druhému cizímu jazyku (pdf), (docx)
Výsledky (lepší) testů z matematiky a českého jazyka a literatury
další postup
rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání proti nepřijetí
rychlé info pro přijaté

Informace pro uchazečeosmileté studium
Výsledky (lepší) testů z matematiky a českého jazyka a literatury
další postup
rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání proti nepřijetí
rychlé info pro přijaté

16. 4.
Pozvánky k přijímací zkoušce (informace CERMAT) byly odeslány elektronicky na e-mailové adresy uvedené na přihlášce ke studiu.

13. 4.

Pokyny k testování uchazečů na přítomnost viru SARS-CoV-2 – informace MŠMT

6. 4.
Pozvánky k přijímací zkoušce si můžete převzít v sekretariátu (1. patro) v úterý 13. 4. 2021 v době 8.00 – 16.00 hod.
Nevyzvednuté pozvánky odešleme poštou (s dodejkou).

Počty přihlášek do jednotlivých oborů: čtyřleté studium, osmileté studium

Archiv