Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z minulých let (archiv).

Informace k ubytování: internát VOŠ a SPŠ Kutná Hora (kontaktní osoby: p. Štěpánová, p. Horák)

26. 6. v 17.00 hod. se koná první třídní schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků (informace k adaptačním kurzům, přihlášky do ŠJ, organizační záležitosti, GDPR, přístupová hesla do bakalářů apod.)

9. 6. Adaptační kurzy:
Pokyny
V1A: 1. – 2. 9. 
C1A: 28. – 29. 8.
C1B: 30. – 31. 8.

29. 5.  Dopis výchovné poradkyně všem novým žákům GJO

18. 5. Výsledková listina (pro náhradní termín)
osmileté studium, seznam přijatých (rozhodnutí o přijetí se nevydává)

29. 4. Výsledková listina
čtyřleté studium, seznam přijatých (rozhodnutí o přijetí se nevydává)
osmileté studium, seznam přijatých (rozhodnutí o přijetí se nevydává)

Důležité informace k průběhu přijímacího řízení79-41-K/41 (čtyřleté studium):
další postup
rychlé info pro přijaté, přihláška ke 2. cizímu jazyku (pdf), přihláška ke 2. cizímu jazyku (word)
rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (pdf), vzor odvolání (word)

Důležité informace k průběhu přijímacího řízení79-41-K/81 (osmileté studium):
další postup
rychlé info pro přijaté 
rychlé info pro nepřijaté, vzor odvolání (pdf), vzor odvolání (word)

Výsledky jednotné přijímací zkoušky (přepočtené podle kritérií): čtyřleté studium, osmileté studium

28. 4. Možnost nahlédnout do spisu v době 10:00 – 14:00 v sekretariátu – informace k nahlížení

17. 3. Byly odeslány informace CERMATu (elektronicky).

14. 3. Byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce (elektronicky).
Pokud byla uvedena datová schránka na přihlášce nebo byla přihláška doručena DS, byly pozvánky odeslány prostřednictvím datové schránky.

Počty přihlášek (průběžný stav) do jednotlivých oborů: čtyřleté studiumosmileté studium

Archiv