Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z minulých let (archiv).

Počty přihlášek (průběžný stav) do jednotlivých oborů: čtyřleté studiumosmileté studium

Archiv