Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z minulých let (archiv).

17. 3. Byly odeslány informace CERMATu (elektronicky).

14. 3. Byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce (elektronicky).
Pokud byla uvedena datová schránka na přihlášce nebo byla přihláška doručena DS, byly pozvánky odeslány prostřednictvím datové schránky.

Počty přihlášek (průběžný stav) do jednotlivých oborů: čtyřleté studiumosmileté studium

Archiv