Nostrifikační zkoušky

Na naší škole probíhají nostrifikační zkoušky. Jejich úspěšným absolvováním dochází k uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání českými úřady.

Vzhledem k aktuální situaci a neustále se měnícímu počtu žadatelů o nostrifikační zkoušku vás žádáme, abyste si zkontrolovali časový rozpis zkoušek i den před jejich konáním. Děkujeme za pochopení.

Rozpis na nostrifikační zkoušky 18. 6. 2022
Rozpis na nostrifikační zkoušky 4. 6. 2022
Rozpis na nostrifikační zkoušky 14. 5. 2022
Rozpis na nostrifikační zkoušky 22. 4. 2022


Témata jsou určena Krajským úřadem Středočeského kraje:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis
Matematika
Chemie
Fyzika
Biologie
ICT
ZSV

Kontakt: Mgr. Roman Bartoníček, tel.: 327 586 135, 721 580 183
email: roman.bartonicek@gymkh.eu