Nostrifikační zkoušky

Na naší škole probíhají nostrifikační zkoušky. Jejich úspěšným absolvováním dochází k uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání českými úřady.
Pravidla stanovená školou při zadávání zkoušky a v jejím průběhu

  1. Při nostrifikační zkoušce nesmí mít žadatel u sebe mobilní telefon, chytré hodinky a další techniku
  2. Předseda nostrifikační komise, zkoušející a přísedící předmětu si vyhrazují právo kontroly, zda takové přístroje u sebe žadatel nemá
  3. V případě nalezení pomocných zařízení je žadatel vyloučen ze zkoušky
  4. Tlumočník je nápomocen pouze v čase přeložení otázky (není-li k dispozici seznam otázek v jazyce, kterému žadatel rozumí) a při zkoušce samotné.

Rozpis na nostrifikační zkoušky 8. 6. 2024
Rozpis na nostrifikační zkoušky 9. 6. 2024

Vzhledem k aktuální situaci a neustále se měnícímu počtu žadatelů o nostrifikační zkoušku vás žádáme, abyste si zkontrolovali časový rozpis zkoušek i den před jejich konáním. Děkujeme za pochopení.

Témata jsou určena Krajským úřadem Středočeského kraje:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis
Dějepis
Matematika
Chemie
Fyzika
Biologie
ICT
ZSV

Kontakt: Mgr. Roman Bartoníček, tel.: 327 586 135, 721 580 183
email: roman.bartonicek@gymkh.eu