Archiv – Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023

Na této stránce najdete postupně všechny informace týkající se průběhu přijímacího řízení. Pro představu ponecháváme informace z minulých let (archiv).

Informace k ubytování: internát VOŠ a SPŠ Kutná Hora (kontaktní osoby: p. Štěpánová, p. Horák)

23. 6. v 17.00 hod. se koná první třídní schůzka budoucích 1. ročníků (informace k adaptačním kurzům, přihlášky do ŠJ, organizační záležitosti, GDPR, přístupová hesla apod.)

13. 6. Adaptační kurzy:
Pokyny
V1A: 25. – 26. 8.
C1A: 28. – 29. 8.
C1B: 30. – 31. 8.

26. 5. Dopis výchovné poradkyně všem novým žákům GJO

19. 5.
V době 7.30 – 16.00 hod. (sekretariát, 1. patro) je možno:
1) pro nepřijaté uchazeče: převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí a případně podat odvolání (vzor pro osmileté studium), nepřevzatá rozhodnutí budou odeslána poštou;
2) pro přijaté uchazeče (také kancelář zástupce ředitele č. 252, 1. patro): odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek (vzor vyplnění: čtyřleté studium, osmileté studium) a odevzdat přihlášku ke 2. cizímu jazyku (týká se jen čtyřletého studia).

Výsledková listina pro uchazeče konající přijímací zkoušky v náhradním termínu:
čtyřleté studium, seznam přijatých (rozhodnutí o přijetí se nevydává)
osmileté studium

18. 5. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (přepočtené podle kritérií) uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu: čtyřleté studium, osmileté studium.

10. a 11. 5. Náhradní termín přijímacích zkoušek

29. 4. V době 7.30 – 16.00 hod. (sekretariát, 1. patro) je možno:
1) pro nepřijaté uchazeče: převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí a případně podat odvolání (vzor pro čtyřleté studium, osmileté studium), nepřevzatá rozhodnutí budou odeslána poštou;
2) pro přijaté uchazeče (také kancelář zástupce ředitele č. 252, 1. patro): odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek (vzor vyplnění: čtyřleté studium, osmileté studium) a odevzdat přihlášku ke 2. cizímu jazyku (týká se jen čtyřletého studia).

29. 4. Výsledková listina
čtyřleté studium, seznam přijatých (rozhodnutí o přijetí se nevydává)
osmileté studium, seznam přijatých (rozhodnutí o přijetí se nevydává)

28. 4. Důležité informace pro uchazeče – čtyřleté studium
další postup
rychlé info pro přijaté, přihláška ke 2. cizímu jazyku (pdf), přihláška ke 2. cizímu jazyku (word)
rychlé info pro nepřijaté

28. 4. Důležité informace pro uchazeče – osmileté studium
další postup
rychlé info pro přijaté
rychlé info pro nepřijaté

28. 4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (přepočtené podle kritérií): čtyřleté studium, osmileté studium

28. 4. Odeslány výpisy výsledků didaktických testů (elektronicky).

28. 4. Odeslány pozvánky k přijímací zkoušce v náhradním termínu (elektronicky).

28. 4. Nahlížení do spisu: 12.00 – 16.00 hod. v sekretariátu (možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí; výsledková listina včetně pořadí bude zpracována až po ukončení termínu pro nahlížení do spisu).

24. 3. Odeslány pozvánky poštou (celkem 10 ks; jen těm, kteří nepotvrdili přijetí pozvánky v elektronické podobě).

18. 3. Odeslány pozvánky CERMATu k přijímací zkoušce (elektronicky).

17. 3. Odeslány školní pozvánky k přijímací zkoušce (elektronicky).

Počty přihlášek do jednotlivých oborů: čtyřleté studium, osmileté studium