Archiv – Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020

14. 6. Třídy (seznam žáků), termíny adaptačních kurzů
Informace k adaptačním kurzům a všechny organizační záležitosti jsou náplní schůzek s rodiči dne 20. 6. 2019 v 17:00 v budově školy.

V1A, termín adaptačního kurzu: 26. – 27. 8. 2019

C1A, termín adaptačního kurzu: 28. – 29. 8. 2019

C1B, termín adaptačního kurzu: 30. – 31. 8. 2019

3. 6. Dopis výchovné poradkyně všem přijatým žákům

30. 4. 8:00 – 16:00 hod. (sekretariát, 1. patro) je možno:
1) převzít osobně rozhodnutí o nepřijetí a případně podat odvolání (vzor pro čtyřleté studium, osmileté studium), nepřevzatá rozhodnutí budou odeslána poštou;
2) odevzdat zápisový lístek (vzor vyplnění: čtyřleté studium, osmileté studium);
3) odevzdat přihlášku ke studiu 2. cizího jazyka (jen čtyřleté studium).

Upozornění: rozhodnutí o přijetí se nevydává, nahrazuje jej seznam přijatých uchazečů (včetně poučení).

29. 4. Důležité informace pro uchazeče – čtyřleté studium:

další postup
rychlé info pro přijaté, přihláška ke 2. cizímu jazyku (pdf), přihláška ke 2. cizímu jazyku (docx)
rychlé infor pro nepřijaté

29. 4. Důležité informace pro uchazeče – osmileté studium:

další postup
rychlé info pro přijaté
rychlé info pro nepřijaté

29. 4. Výsledková listina
čtyřleté studium, čtyřleté studium – seznam přijatých
osmileté studium, osmileté studium – seznam přijatých

29. 4. Nahlížení do spisu: 10:00 – 16:00 v sekretariátu (možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí; výsledková listina včetně pořadí a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zpracována až po ukončení termínu pro nahlížení do spisu).

28. 4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky: čtyřleté studium, osmileté studium

28. 4. Byly odeslány výpisy výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky, pokud byla na přihlášce uvedena e-mailová adresa.

18. 3. Pozvánky k přijímací zkoušce si můžete vyzvednout v sekretariátu ve čtvrtek 21. 3. v době od 7:30 – 16:00 hod. a v pátek 22. 3. v době od 7:30 – 13:00 hod., nevyzvednuté pozvánky odešleme v pátek 22. 3. (s dodejkou, do vlastních rukou).

Počty přihlášek do jednotlivých oborů: čtyřleté studium, osmileté studium