Letní algoritmické soustředění LASO 2020

Katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT pořádá ve dnech 14.9. – 16.9. 2020 Letní algoritmické soustředění LASO 2020 (http://laso.fel.cvut.cz) pro zájemce z řad posluchačů ČVUT a také pro pokročilejší studenty středních škol, kteří uvažují v budoucnu o studiu na vysoké škole informatického nebo technického zaměření.

Obsahem soustředění je praktické seznamování se základními i složitějšími programovacími postupy, algoritmy a datovými strukturami využívanými v IT praxi.
Soustředění vedou učitelé informatiky z ČVUT spolu s vybranými špičkovými posluchači ČVUT.

Středoškolští účastníci se kromě odborných témat seznámí během soustředění také s prostředím vysoké školy, vyzkouší si samostatnou práci v univerzitním stylu a začnou získávat profesní kontakty.

Podmínkou účasti je alespoň základní aktivní znalost programování v některém z rozšířených programovacích jazyků a schopnost samostatně psát a ladit alespoň krátký fungující kód.

Program soustředění, jeho materiály a registrace jsou přístupné z adresy
http://laso.fel.cvut.cz
Místo konání je v prostorách FEL ČVUT, Karlovo náměstí 13, Praha 2.
Orientační přehled LASO 2020 je uveden také na níže na konci tohoto dokumentu.

Účast na soustředění je zdarma.
Účastníci ze vzdálenějších lokalit si zajišťují samostatně dopravu a stravování, případně ubytování.

Vaše otázky rádi zodpovíme na adrese berezovs@fel.cvut.cz.

Marko Berezovský
Katedra kybernetiky FEL ČVUT

Publikováno v kategorii Informatika.