Zájmové kroužky ve šk. roce 2020/2021

I v letošním roce jsme připravili několik zájmových kroužků…

Zájmové kroužky:

  • Fotografický kroužek ( Jiří Černohorský) – úterý 16:00 hod.
  • Španělština – RNDr. Ivo Šanc – pátek od 7:00 hod.
  • DramaŤák (Monika Peková a Štěpánka Králová) – čtvrtek 16:00 hod.
  • Lezecká stěna (Marek Mann) – pondělí 16:00 hod.
  • Sportovní kroužky – volejbal (pátek 14:00 hod. Tomáš Suk), gymnastika a futsalová liga (pátek 14:00 hod. Petr Němeček), kin ball (pondělí 16:00 hod. Hana Wiesnerová)
  • Přírodovědecký kroužek (Roman Bartoníček, Václava Kapitánová, Jiří Černohorský, Petr Němeček, Petr Flachs a Ondřej Šíla) – úterý 16:00 hod.
  • Klub mladých diváků (Lukáš Provaz) – v letošním roce se neuskuteční
  • Pěvecký sbor Gaudeamus (Zdeněk Licek) – pátek 14:00 hod.
  • Elektrotechnický kroužek (Zdeněk Oliva a Marian Kočenda) – pátek 16:00 hod.
  • Kroužek Mladého zdravotníka (Hana Wiesnerová) – pátek 14:00 hod.

Je nutné přihlásit se u garanta zájmového kroužku.

Publikováno v kategorii Různé.