Studentská Agora

Dne 14. února se spolu střetly týmy 10 nejlepších debatérů tříd V7A, C3A a C3B v rámci projektu Studentská Agora.

Moderátorem byl pan učitel Zdeněk Maňák. Každá debata měla tři kola. V prvním kole se debatovalo na téma, které nebylo předem známé (např. Vánoční projekty na GJO nebo posunutí začátku výuky). V druhém kole nedebatovaly týmy, ale pouze dva jeho zástupci, a to na připravené téma a zcela bez zásahů moderátora (řešil se např. zákon o rozpočtové odpovědnosti či protikuřácký zákon). Ve třetím kole opět debatoval celý tým, a to na předem připravené téma za přítomnosti moderátora (řešila se např. Muchova Slovanská epopej, míra rasismu a xenofobie v českém prostředí nebo americký prezident D. Trump). Během debat se hodnotila jak věcnost argumentů, tak i jejich pravdivost a relevantnost. Porota také hodnotila řeč těla a způsob mluvy debatérů. Všechny tři týmy prokázaly připravenost, argumentační schopnost i znalost zadaných témat. Na závěr tříčlenná porota, složená ze zástupců učitelů i studentů, vyhlásila pořadí debatních týmů a nejlepší debatéry tohoto klání: Martinu Veberovou, Adama Uličného a Jakuba Bradnu. Po konečném součtu bodů se na 3. místě umístila C3B, na 2. místě V7A a vítězství si odnesla C3A. Ze všech týmů byla vybrána desítka nejlepších debatérů, kteří následně reprezentovali GJO v krajském kole.

Jakub Bradna (V7A)

Studentská Agora – krajské finále

Nenavázali jsme sice na minulé úspěchy, ale přesto jsme v debatním projektu Studentská Agora nezklamali. Ve čtvrtek 4. 5. 2017 jsme se v Praze zúčastnili krajského kola Studentské Agory, tedy debatní soutěže, kde žáci napříč celou republikou společně poměřují argumentační schopnosti. Všechny zúčastněné týmy působily vyrovnaně, přesto se jeden z nich do finále nedostal. Bohužel to byl tým náš. Chybělo nám trochu štěstí na témata, ale i tak musíme uznat, že týmy z Berouna a Brandýsa nad Labem byly v posledních rozhodujících debatách lepší.

Děkujeme týmu (ve složení: F. Culek, F. Vlach, M. Veberová, K. Šibravová, V. Šnebergová, J. Vokřál, T. Buřivalová, J. Bradna, A. Křenovský, A. Hamplová, V. Kučerová) za reprezentaci školy.

Zdeněk Maňák

Publikováno v kategorii Základy spol. věd.