Vynikající úspěch Elišky Moravcové v celostátním kole SOČ

Ve čtvrtém ročníku musí každý student GJO napsat seminární práci na jím zvolené téma. Prvním nelehkým úkolem je najít si téma.

Ani já jsem nebyla výjimkou a ještě před rokem jsem  nevěděla o čem budu psát. Na podzim jsem ale už téma měla vybrané (Mykotoxiny v plísňových sýrech) a postupně začala psát rešerši. Jenže co s praktickou částí? Po mnoha neúspěšných pokusech a oslovování různých laboratoří a vysokých škol se mi konečně před Vánoci podařilo domluvit  s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, že právě u nich budu moci provést experimenty týkající se analýzy kyseliny cyklopiazonové v sýrech camembertského typu.  Pak nastalo  opět nejisté období, zdali se vůbec analýzy podaří úspěšně provést či ne. A ony opravdu vyšly! Ve vzorcích plísňového sýra se podařilo detekovat mykotoxiny, a to i přesto že by se zde za normálních okolností neměly vyskytovat.

Následovalo shrnutí celého projektu a sepsání práce, která byla poté nominována do školního kola SOČ.

Nejdříve jsem práci obhajovala ve školním kole, pak krajském a následně, poté co moje práce prošla přes licitaci, i celostátním.

Celostátního kola jsem se zúčastnila o víkendu 14. 6 – 16. 6. 2019 v Opavě. V silné konkurenci jsem nakonec obsadila 4. místo v oboru zemědělství, potravinářtví, lesní a vodní hospodářství, což považuji za veliký úspěch. Díky tomu také byla moje práce navržena do soutěže o cenu České hlavičky a dále se dostala do širší nominace na účast v zahraniční soutěži.

Když se ohlédnu zpět, tak musím říct, že účast na všech kolech SOČ pro mě byla velmi zajímavá a přínosná. Měla jsem možnost zkusit si napsat odbornou práci a také si  vyslechnout spoustu zajímavých prací z různých oborů od studentů z celé republiky.

Eliška Moravcová

Publikováno v kategorii Různé.