Akvárium

Akvaristika patří jistě mezi krásné a ušlechtilé koníčky a mnozí se jí věnují z touhy mít ve své blízkosti alespoň malý kousek exotické živé přírody. Nejen za tímto účelem vznikla před několika lety i akvária na naší škole. Tehdy byla zprovozněna jako jedna z relaxačních zón, dnes je naším záměrem využít je ve výuce a postavit na nich některé z aktivit v hodinách biologie. Dominantní složkou jsou ryby (zástupci obratlovců), ale faunu našich akvárií tvoří kromě nich i raci (zástupci korýšů), žáby (zástupci obojživelníků) a plži (zástupci měkkýšů).

Součástí školního koutku přírody je v současné době 5 akvárií a jedno paludárium (nádrž pro obojživelníky). Akvária mají objem 500 l a jsou opatřená vnějšími nebo vnitřními filtry. Plují zde jak zástupci tropických oblastí sladkých vod Jižní Ameriky, Asie a Afriky, tak také zástupci našich stojatých a tekoucích vod. Je samozřejmé, že se osazení akvárií rybami v průběhu času poněkud mění.

Generálním sponzorem našich akvárií je společnost Sera, se kterou udržujeme již několik let dobré partnerství.

Ryby našich akvárií