Informace – služby, kroužky

Informace o službách studentum a o možnostech mimoškolní činnosti
Jméno funkce Dveře / telefon  Informace, služby
Mgr. Petr Novotný zástupce ředitele 252 327 586 148 informace o rozvrzích a suplování, přehled akcí na škole, Bakaláři (v nepřítomnosti zastupuje R. Olivová)
RNDr. Radka Olivová zástupce statutárního orgánu 249 327 586 122 žádosti o uvolnění z TV, žádosti o dlouhodobé uvolnění z vyučování, maturitní plesy
PaedDr. Jana Budajová výchovná poradkyně 310 327 586 130 poradenství při volbě povolání metodik prevence
Mgr. Ilona Gembiczká výchovná poradkyně 231 327 586 134 poradenství pro neprospívající studenty (specifické poruchy učení)
Gabriela Papoušková sekretářka 250 327 586 111 kopírování na studentské kopírce (založení účtu, dobíjení jednotek) možnost svázání materiálů do kruhové vazby, laminace vydávání potvrzení o studiu, ztráty a nálezy, ostatní dotazy
Dana Černá personalistka, pokladní 248 327 586 123 Nadační fond Gymnázia Kutná Hora potvrzování formulářů pro OSSZ, potvrzení o studiu evidence školních úrazů
Kamil Papoušek školník 144 327 586 121 vydávání klíčů ke skříňkám, půjčování náhradního klíče (zastupuje G. Papoušková) hlášení vzniklých poruch a škod, vstup na školní zahradu apod.
Soňa Zuchová vedoucí školní jídelny 138 327 586 132 přihlašování a odhlašování obědů, platby, výdej čipů
Mgr. Magda Culková knihovnice 145 327 586 145 výpůjční doba je vyvěšena na dveřích školní knihovny v přízemí školy
Mgr. Jana Štrůblová předsedkyně Nadačního fondu 231 327 586 134 Nadační fond Gymnázia Kutná Hora
Mgr. Zbyněk Rudolf vyučující TV 126 327 586 128 otevírání tělocvičen, pronájem
PhDr. Petr Němeček, Ph.D. 327 586 128 umožnění vstupu do posilovny odpolední kroužek SPORTOVNÍ HRY
Mgr. Zdeněk Licek 327 586 120 školní pěvecký sbor Gaudeamus
Mgr. Lucie Procházková školní pěvecký sbor Piccolini
Mgr. Marek Mann 327 586 136 horolezecký kroužek
Mgr. Daniela Zatloukalová 327 586 135 kroužek basketbalu
Mgr. Monika Peková Mgr. Štěpánka Králová 327 586 120 dramatický kroužek
Marian Kočenda elektrotechnický kroužek