Poradkyně Mgr. Ilona Gembiczká

se zaměřuje na

  • práci s žáky se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami
  • koordinaci vyučujících při práci s žáky se specifickými poruchami učení
  • práci s žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek u státní maturitní zkoušky

tel.: 327 589 134
mobil: 722 719 226

první patro, místnost 231

Konzultační hodiny

úterý                  8.55 – 10.40