Školní zahrada

V bezprostřední blízkosti školy se nachází školní zahrada a poskytuje tak cenné zázemí pro další školní aktivity. Naším cílem bylo vytvořit prostor, který se snad stane místem pro aktivní trávení volného času, badatelskou výuku, učení se venku a prezentaci výtvarných a hudebních aktivit žáků, prostor, který může být inspirací pro diskuzi, nebo jen místem pro pouhý odpočinek.
Zahrada je koncipována tak, aby se zde potkávali evropské druhy rostlin na jedné straně s druhy rostlin z ostatních kontinentů na straně druhé, a to s maximální mírou druhové rozmanitosti. Každé stanoviště bude označeno QR kódem, pod kterým budou ukryty ekologické a botanické specifikace. Nachází se zde necelých 1300 rostlin ve 150 taxonech.
Základní jedinečností zahrady je skutečnost, že si ji vybudovali sami žáci GJO.