Školní zahrada

Po více než dvou letech byla ukončena rekonstrukce školní budovy a následně i nádvoří školy. V loňském roce jsme se rozhodli navázat revitalizací školní zahrady, která se nachází v bezprostřední blízkosti školy, a poskytuje tak cenné zázemí pro další školní aktivity.

Naším cílem je vytvořit prostor, který se – jak doufáme – stane místem pro aktivní trávení volného času, pro badatelskou výuku, učení se venku a prezentaci výtvarných a hudebních aktivit žáků. Bude inspirací pro diskuzi, nebo jen místem pro pouhý odpočinek. Naším záměrem je vybudovat zahradu, ve které se potkávají evropské druhy rostlin na jedné straně s druhy rostlin z ostatních kontinentů na straně druhé, a to s maximální mírou druhové rozmanitosti. Každé stanoviště bude označeno QR kódem, pod kterým budou ukryty ekologické a botanické specifikace. Koncept zahrady navrhli manželé Veverkovi (www.fialovaveverka.cz), významný finanční obnos daroval Ing. Otakar Otta a rodiče, bývalí studenti a přátelé školy. Bez těchto finančních darů bychom nebyli schopni projekt začít, natož dokončit. Všem dárcům proto velice děkujeme! Samotné budování zahrady, terénní úpravy, stavba gabionových zdí okolo amfiteátru a bylinkové spirály při vstupu do auly i finální sázení rostlin bylo plně v režii samotných studentů. To hlavní poděkování tedy samozřejmě patří i jim, zvláště pak partě kluků z V7A (Tadeáš Petrů, Štěpán Křenovský, Martin Svoboda, Jan Danda, Albert Procházka, Antonín Krejča a Matěj Koten), kteří se podíleli na výstavbě zahrady od samotného začátku a opakovaně. My učitelé se v těchto dnech připravujeme na skoro rok trvající seminář, který nám pomůže lépe uchopit možnosti takového prostoru, a nabídnout tak studentům další netradiční možnosti výuky. Rádi bychom zde však přivítali také žáky městských základních, popř. i mateřských škol. S představením zahrady a projektů s ní spojených nám snad již ale pomohou i naši žáci. Rozhodně bychom o to stáli. Snad se nám náš záměr podaří a budeme vás moci v září v naší nové zahradě přivítat. Těšíme se!

Roman Bartoníček

Publikováno v kategorii Různé.