Složení školské rady

Za zřizovatele:
Mgr., Bc. Vít Šnajdr: snajdr@mu.kutnahora.cz
Ing. Tomáš Havlíček: mail@tomashavlicek.cz

Za rodiče a zletilé žáky:
MUDr. Lucie Petrů: petru.l@seznam.cz
Hedvika Voncová: hedvika.voncova@centrum.cz

V nejbližším možném termínu proběhnou online formou volby do ŠR za rodiče a zletilé žáky. Zájemci o tento post pošlou email na adresu ředitele školy.

Za učitele:
Mgr. Irena Čepková: irena.cepkova@gymkh.eu
Mgr. Roman Bartoníček: roman.bartonicek@gymkh.eu