Terárium

Laboratoř biologie je nejenom místem odborné výuky biologie, která zahrnuje praktické vyzkoušení teoreticky nasbíraných informací, ale je též místem, kde má naše škola umístěná terária.
Ta byla zakoupena Nadačním fondem gymnázia ve školním roce 2001-2002. Škola tak našim žákům nabízí praktickou ukázku zvířecích zástupců běžně terarijně chovaných jedinců v ČR. Tato zvířata mají u nás trvalý pobyt, ale přechodně zde chováme i zástupce drobných živočichů z naší přírody, které však vracíme zpět do volné přírody. Jako příklad uvádíme Slepýše křehkého (Anguis fragilis ) nebo Křečka polního (Cricetus cricetus ) a další. Dále se u nás na dobu dočasně nutnou objevují i handicapovaná zvířata, která pomáháme vracet, pokud je to vůbec možné zpět do volné přírody.
Z trvale chovaných zvířat převažují plazi, jelikož jejich výskyt na našem území je omezen. Tento chov slouží k didaktickému využití, k popisu, k vedení chovu, chování vůči těmto zvířatům a v neposlední řadě bourání předsudků vůči těmto nádherným živočichům.

Chovaná zvířata