Ukázky z testů

Soubory typových úloh najdete na stránkách CERMAT.