Výtvarná díla

Budování příjemného prostředí školy, poskytování dostatku odpočinkových zón, nabídka volnočasových aktivit i přátelský přístup vyučujících jsou vedle kvalitního předávání vědomostí důležitou součástí naší práce. Výzdobu školy vhodně doplňují vystavovaná výtvarná díla našich žáků, která jsou pravidelně prezentována ve dvou školních galeriích.

Několik ukázek prací našich žáků: