Mladý Demosthenes

Stejně jako každým rokem i letos proběhlo 15. 1. 2024 školní kolo v řečnické soutěži Mladý Démosthenes. Požadavky na řečníka nejsou jednoduché: Řečník musí zvládnout svůj hlas, neverbální projev a být vtipný i vážný zároveň. Jeho přesvědčovací schopnosti by měly být věrohodné. 

Soutěž začala rozcvičkou. A nebyla to ledajaká rozcvička, ale jejím cílem bylo se uvolnit, rozmluvit a zbavit stresu. Vyjma cílů soutěže samotné, jako je získání nové řečnické zkušenosti a tréninku stresu i hlasivek, jsme se dozvěděli mnohé zajímavé informace. Porota ocenila odvahu studentů vystoupit před diváky i kvalitu většiny vystoupení. Každý z účastníků si připravil vlastní příběh, který divákům vyprávěl. Hodnotila se originalita tématu, práce s informacemi, práce s hlasem a úroveň projevu.

Jak to dopadlo? 

1. kategorie (V1A–V2A) 

  1. Elena Herčíková – V1A 
  2. Johana Vedralová– V1A 
  3. Jáchym Navrátil – V2A 

 
2. kategorie (V3A–V4A) 

  1. Ema Pavelková – V4A 
  2. Dora Titěrová – V4A  
  3.  Ondřej Miko – V4A         
     

3. kategorie – SŠ 

1.   Hana Votavová – V5A 
2.   Anežka Holá – C2A 
3.   Michaela Sojková – C3B 

Zdeněk Maňák  

Publikováno v kategorii Různé.