Adaptační kurz V1A

Druhý den školy jsme se zúčastnili jednodenního adaptačního kurzu v naší škole a jejím okolí.

Hned na začátek jsme se seznámili s novými kamarády a naší třídní učitelkou Monikou Pekovou, ale nesmíme zapomenout na pana učitele Bauera, který celý program vedl a jeho pomocníky z řad bývalých a současných studentů GJO. Zahráli jsme si seznamovací hry, ale také hry na logiku, jako třeba práce v týmu, kde jsme měli různé hádanky, na které jsme museli najít odpovědi. Nehráli jsme jenom logické hry, ale také pohybové, kde jsme běhali štafetu po různých stanovištích, například jsme chodili s knížkou na hlavě, nebo jsme házeli míčem do terče. Také jsme hráli hry ve dvojicích, kde jeden si musel zapamatovat krátkou básničku a pak jí naučit toho druhého. Nakonec jsme napsali na papírky, co od letošního roku očekáváme a čeho se obáváme. Paní učitelka Peková nám dala měsíční kameny, symboly klidu, na památku adaptačního kurzu. Všichni jsme se rozloučili a šli jsme domů.

Pavlína Dandová V1A

Fotogalerie

Publikováno v kategorii Různé.