Anglicky o cenu Munkovy nadace

Pravidla soutěže studentů kutnohorských gymnázií v anglicky psaných pracích o cenu Studijního nadačního fondu Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové

 

Studijní nadační fond Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové byl založen v roce 2001 z prostředků darovaných manžely Munkovými, kutnohorskými rodáky v USA, a dalšími dárci. Zřizovatelem je Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze, z.s.

 

Účelem nadačního fondu je „poskytovat stipendia pro zahraniční studium výjimečně nadaných studentů a absolventů gymnázia v Kutné Hoře do věku 28 let s dostatečnou znalostí cizího jazyka“. Tento účel je naplňován poskytováním finanční podpory studentům gymnázií v Kutné Hoře ve formě příspěvku na náklady intenzivního jazykového kurzu ve Velké Británii pro dva studenty, kteří nejlépe obstojí v soutěži. Témata pro soutěž vypisuje nadační fond na návrh členů odborné poroty soutěže.

 

Soutěž má písemnou a ústní část.

Požadavky pro písemnou část soutěže:

Forma: článek, např. pro školní časopis nebo web, či jiná písemná práce

Písmo: Times New Roman

Velikost písma: 14 tučný (název práce), 12 tučný (názvy jednotlivých částí), 12 (samotný text)

Řádkování: 1,5

Minimální počet normostran: 5 (1 normostrana – 1800 znaků včetně mezer)

Další požadavky:

  • bez úvodního obsahu (text bezprostředně za názvem práce)
  • řádné uvádění zdrojů při citacích a parafrázích
  • nejméně jeden zdroj odborná publikace, časopis či webové stránka (ne wikipedie, informační portál typu idnes apod.)

Práce se zasílají elektronicky.

 

Témata:

1) Should young people be more involved in political life?
2) Thirty years after November 1989 – hope and reality.
3) „The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.“ (Winston Churchill

 

Termín odevzdání prací: 16. ledna 2019

 

Požadavky pro ústní část (prezentace):

Ústní část soutěže je přístupná veřejnosti. Autoři při ní prezentují práce na jednom z gymnázií před členy odborné poroty, dalšími soutěžícími a spolužáky a přítomnými hosty.

  1. část – prezentace (PowerPoint) shrnující hlavní myšlenky práce – cca 10 minut
  2. část – diskuse a obhajoba před porotou – cca 10 minut

Termín prezentací: pondělí 21. ledna 2019 ve 13 h., Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Ceny pro laureáty soutěže:

  1. čtyřtýdenní intenzivní jazykový kurz ve Velké Británii
  2. dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz ve Velké Británii
  3. peněžní poukázka na nákup knih v ceně 1.000,- Kč

V Praze dne 30. 11. 2018

Ing. Vlastislav Navrátil

předseda správní rady

Studijní nadační fond Dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové – Prášilové

The criteria for assessing the students in the Munk Competition 2019

1.Content – relevance to the topic, originality, insight into the topic
2. Text organization, referring to sources, coherence, cohesion, etc.
3. Grammar and vocabulary
4. Discourse management and fluency
5. Powerpoint visuals and presentation skills (slides organization, text, referring to visuals, etc.)

„Bližší informace poskytne Mgr. Jindřich Bartoň, kabinet Peklo. Adresa pro zasílání prací: jindrich.barton@gymkh.eu.“

Publikováno v kategorii Anglický jazyk.