Přírodovědný kroužek – fyzika

V úterý dne 7. 11. 2023 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je fyzika a téma zní: Transformátor. Začátek je od 16:00 hod. pod vedením Ing. Ondřeje Šíly.

Pitva plodu jelena sambara ostrovního

Dne 31.10. od 16:00 hod. proběhne demonstrativní pitva plodu jelena sambara ostrovního (Cervus timorensis), který se vyskytuje přirozeně v rovníkové východní části Indonésie a je chován i na farmách. Byl introdukován na Papuu a farmy tropické části Austrálie. Jedná se o úhyn ze soukromého chovu a bude na něm demonstrován umbilikalni oběh. Zájemci se hlásí u Dr. P. Němečka

Přírodovědný kroužek

V úterý dne 17.10.  2023 od 16:00 hod. proběhne v laboratoři chemie experimentální „hands-on“ kroužek – Efektní organické a biochemické reakce. Zájemci se hlásí u Dr. P Flachse do úterý 12:00 hod.

Absolventi pomáhají studentům

V pátek 20. 10. 2023 proběhne beseda o přijímacích zkouškách a o studiu na pedagogických fakultách. Pro potenciální zájemce přijde představit důležité informace Lukáš Lázňovský a Diana Vosecká. Začínáme v 14:00 hod. ve sborovně!

Beseda s Mgr. Daliborem Dostálem

V pátek navštívil školu a pobesedoval s přítomnými Mgr. Dalibor Dostál, ředitel projektu Česká krajina, který se zabývá návratem velkých kopytníků do přírody. Náplní besedy bylo velmi poutavé povídání o dlouhé cestě za vznikem přírodní rezervace v Milovicích, o  záměru i překážkách projektu a hlavně o smysluplnosti ochrany krajiny a podpory biodiverzity. Děkujeme.

Česká krajina

Číst více

Absolventi pomáhají studentům – medicína

I v letošním roce navazujeme na projekt seminářů/besed, kdy naši absolventi přicházejí s množstvím rad, jak uspět nejen při přijímacím řízení na VŠ, ale také s pomocí, jak se zorientovat a „přežít“ na VŠ samotné. V pátek 13. 10. 2023 od 14:00 hod. ve sborovně – téma: lékařské fakulty. Jste srdečně zváni!

V úterý 10. 10. 2023 od 16:00 hod. proběhnou pro žáky primy až kvarty laboratorní cvičení z chemie v rámci kroužku Labiny. Tématem jsou Směsi kolem nás. Zájemci, ať se hlásí u paní Kapitánové buď ústně, nebo emailem.