Beseda na téma inflace

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se v rámci projektu „Něco již víme, ale chceme vědět více“ uskutečnila beseda na téma INFLACE. Naše pozvání přijali Prof. Jakub Fischer a Doc. Petr Mazouch z Fakulty Informatiky a statistiky VŠE.

Číst více

Školní kolo zeměpisné olympiády

Minulý týden proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okresního kola. V případě, že by chtěli účastníci vidět výsledky, jsou nahlédnutí v kanceláři R. Bartoníčka

Děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Předmětová komise ZEM

Číst více

Klíč ke vztahům a rodičovství – beseda

Dne 11. 1. 2023 absolvovaly čtvrté ročníky poutavou přednášku s názvem Klíč ke vztahům a rodičovství. Čtvrťáci se postupně sešli s velmi charismatickou paní Alenou Blažkovou a jednu vyučovací hodinu diskutovali o nejrůznějších tématech týkajících se života mladých dospělých lidí vstupujících do trvalých vztahů.

Číst více

Školní kolo olympiády ze zeměpisu

V pátek 20. 1. 2023 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády. Všichni zájemci jsou zváni na 3 .VH a 4. VH do učebny 324. Podle počtu přihlášených uchazečů se studenti případně rozdělí do tříd 324 a 321. Pokud se chcete zúčastnit napište na e-mail roman.bartonicek@gymkh.eu. Do mailu napište jméno a kategorii.

Kategorie A = prima; kategorie B = sekunda; kategorie C = tercie a kvarta a kategorie D = vyšší gymnázium

Beseda pro budoucí učitele

Minulý pátek proběhla beseda s našimi absolventy na téma přijímací zkoušky a studentský život na pedagogických fakultách. Děkujeme Dianě Vosecké a Jardovi Valešovi za postřehy, které snad nalákají další naše studenty na učitelskou profesi.

Číst více

Absolventi pomáhají studentům – ČVUT a VUT

Netradičně v pondělí 19. 12. 2022 proběhne beseda o přijímacích zkouškách a o studiu na fakultách s technickým zaměřením. Pro potenciální zájemce o studium na ČVUT a VUT přijdou představit důležité informace Vojtěch Zvolský, Kateřina Raimundová a Martin Svoboda. Začínáme v 16:00 hod. ve sborovně školy!

Přírodovědný kroužek – fyzika

V úterý dne 13.12.2022 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je fyzika a téma zní: Transformátor. Začátek je od 16:00 hod. pod vedením Ing. Ondřeje Šíly.