Zdravý životní styl očima studentů

Dne 14. 10. 2022 se ve sborovně gymnázia uskutečnila přednáška o zdravém životním stylu vedená Markem Bílým (V8A). Hlavními rozebíranými tématy byly strava, spánek a silový trénink. Přednášku si přišli poslechnout nejen studenti našeho gymnázia. Zájem o zdravý životní styl z řad studentů je patrný z fotografií uvnitř článku.

Číst více

Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je zajištění účasti školního psychologa na škole, rozšíření vzdělávacích možností pro cizojazyčné studenty prostřednictvím podpory a spolupráce s dvojjazyčnou asistentkou, podpora profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání na středních školách a implementace inovativních vzdělávacích metod pro žáky na středních školách

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt

Přednáška: Strava, spánek a pohyb

V pátek dne 14. 10. od 14:00 hod. ve sborovně školy proběhne přednáška a diskuse na téma: Strava, spánek a pohyb.  Zájemci se mohou dozvědět i informace o silovém tréninku. Přednáška není určena pouze pro studenty GJO. Zváni jste všichni, kdo se o téma aktivně zajímáte, nebo uvažujete, že ho do svého života zařadíte. Přednášku povede Marek Bílý (V8A).

Přírodovědný kroužek

V úterý dne 11. 10. 2022 od 16:00 hod. proběhne v laboratoři fyziky experimentální kroužek – Měření odporu lidského těla. Zájemci se hlásí u Ing. O. Šíly do úterý 10:00 hod.

Přírodovědný kroužek

V úterý dne 4. 10. 2022 od 16:00 hod. proběhne v laboratoři chemie experimentální kroužek – Extrakce přírodních látek (z kávy, čaje, břízy, pepře, muškátového ořechu a dalších). Zájemci se hlásí u Dr. P Flachse do úterý 10:00 hod.