Beseda na téma paliativní péče

V pátek 28. 4. 2023 v rámci cyklu besed „Taky mezi námi“ proběhla přednáška a následná diskuse na téma paliativní péče. Naším hostem byl MUDr. Michal Kouba, hematolog, hematoonkolog a paliatr.

Paliativní péče je multidisciplinární přístup k péči o pacienty s pokročilým onemocněním, kteří nejsou léčitelní a zlepšení zdravotního stavu u nich již nelze dosáhnout tradičními metodami léčby. Cílem paliativní péče je pak minimalizovat utrpení pacienta a zlepšit jeho kvalitu života, a to prostřednictvím úlevy od bolesti, psychické podpory, poskytnutím informací a možnosti účasti pacienta na rozhodování o svém zdravotním stavu. Paliativní péče není zaměřena na vyléčení nemoci, ale na péči o pacienta jako celistvého člověka, včetně jeho rodiny a blízkých.

Paliativní péče, paliativní přístup si i díky lékařům jako je MUDr. Michal Kouba získává stále větší respekt v oblasti zdravotnictví. Zahrnuje řadu různých služeb, jako jsou kontrola symptomů, poskytování důstojnosti a úlevy od utrpení, či kladení důrazu na emoční podporu a získání pocitu bezpečí.

Každý z nás se může jednou ocitnout v situaci, kdy budeme potřebovat tuto formu péče pro sebe nebo pro naše blízké. Proto bychom již nyní měli mít pochopení a respekt k potřebám těch, kteří paliativní péči už nyní potřebují.

Publikováno v kategorii Různé.