Beseda s Pavlem Žáčkem

O heslech jako „Máme holé ruce!“, „Svobodné volby“, „Havel na Hrad“ a „Jakeše do koše“ slyšel už nejspíš každý.

Byla to hesla, jež byla provolávána 17. listopadu 1989 při historické události označované sametová revoluce. Právě tato hesla a neuvěřitelná odvaha lidí je volat ukončila éru, v níž vláda jedné strany omezovala lidské svobody, na banány se stály kilometrové fronty, odpůrci byli likvidováni, a kdo nekradl, okrádal rodinu. Jedním z lidí, kteří tenkrát sebrali odvahu a rozhodli se vyjádřit nesouhlas se situací v naší zemi, byl PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – český novinář, historik, státní úředník i politik. V roce 1989 byl jedním ze studentských vůdců, kteří se na demonstraci podíleli, byl šéfredaktorem časopisu Studentské listy a později zakladatelem a prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. V současné době působí jako poslanec Parlamentu České republiky.

Bylo velkou ctí, že člověk s tak zajímavým životním příběhem zavítal na Gymnázium Jiřího Ortena a připravil besedu pro studenty vyšších ročníků. V pondělí 11. 11. se tedy zájemci o nové znalosti sešli v učebně hudební výchovy, aby si vyslechli povídání o tom, jak se to tenkrát vůbec celé událo.

Pan Žáček vyprávěl o době, kdy si nikdo nemohl být jistý ničím. Kantoři na univerzitě, kde studoval, patřili mezi donašeče Státní bezpečnosti, svoboda tisku byl nedostižitelný blahobyt, a kdo nedržel krok a pusu, byl uvězněn. Vyprávěl o brutálním zásahu příslušníků StB, kteří 17. listopadu mlátili neozbrojené studenty do krve hlava nehlava. Vzpomínal na strach a šok, který měl, když do davu začaly najíždět obrněné transportéry.

Řeč přišla i na Ústav pro studium totalitních režimů, kde dr. Žáček působil jako ředitel. Neopomenul zmínit zápisy z výslechů StB, z nichž dnes tuhne krev v žilách a kterými se v ÚSTRu zabývají. Hovořil také o současné době, aktuálních záležitostech a aférách, které hýbou dnešní společností.

Celkově beseda přinesla spoustu informací a vhled do událostí roku 1989 pro ty, které toto období zajímá. I dnes, ač se zdá, že je vše v naprostém pořádku, je třeba si události připomínat a nebát se zjišťovat nové informace, které nám umožní lépe porozumět době, kdy nad občany neustále bděl Velký bratr. Slovy Jeana-Paula Sartra: „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.“

Josef Stanislav Treml

Publikováno v kategorii Různé.