Braniboři v Čechách 2019

V posledním zářijovém týdnu se na našem gymnáziu odehrála tradiční výměna mezi Kutnou Horou a Rathenow.

Německé studenty jsme přivítali v neděli ve vestibulu školy, kde jsme se rozdělili do předem domluvených dvojic a započali zde náš skvělý týden. V pondělí pan ředitel oficiálně zahájil výměnu uvítacím proslovem a místní se chopili prohlídky školy. Následovala ještě prohlídka několika kutnohorských památek a rychlokurz českého jazyka. Večerní program zajišťovaly hostitelské rodiny, nám první večer zpříjemnil bowling. V úterý se Němci vypravili na celodenní výlet do Prahy, kde získali mnoho znalostí o památkách i historii. Závěrem výletu byl výšlap na Petřín, který většinu účastníků zmohl, proto byl večerní program zvolen v klidnějším stylu. Středu Němci zahájili v ranních hodinách v Sedlci prohlídkou katedrály a odpoledne pokračovali lezením na horolezecké stěně. Večerní program jsme rozdělili na dívčí a chlapeckou část, kdy kluci šli do bazénu a holky nakupovat. Předposlední den se jelo opět na celý den do Prahy, tentokrát se ale připojila i česká půlka. Vytvořili jsme smíšené týmy po pěti a společně plnili zadané úkoly, které nás provedly po Praze a seznámily nás s legendami i krásnými místy. Po návratu z Prahy jsme se společně vydali na závěrečnou večeři do Havířské boudy na Kaňk, kde jsme naší výměnu zakončili. V pátek ráno jsme se před gymnáziem rozloučili a vyslali naše německé přátele zpět do Rathenow. Děkujeme za příjemnou zkušenost českým i německým kantorům a těšíme se na konec roku, kdy se strany obrátí a my navštívíme Německo.
Nikola Kouřilová, V5A
Publikováno v kategorii Německý jazyk, Různé.