BRKOS a MathRace

Organizační tým pořádá pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity s podporou MŠMT matematickou soutěž pro středoškoláky BRKOS a matematickou týmovou online soutěž MathRace.

V BRněnském KOrespondenčním Semináři BRKOS na řešitele čeká 5 sérií po 8 netradičních matematických úlohách, z nichž polovina je vždy spjata s vybraným tématem. Celý seminář probíhá na dálku – studenti sepíší svá řešení úloh, odevzdají je do daného termínu elektronicky na náš web, my je opravíme, ohodnotíme a pošleme zpět na mailovou adresu spolu se zpětnou vazbou. Je to tedy skvělá příležitost, jak si rozšířit obzory a naučit se něco nového. Podrobnější informace o průběhu semináře je možné nalézt nebo na našem webu.
Termín odevzdání řešení první série je 18. 10. 2021.

Nejlepší řešitelé semináře mohou získat hodnotné ceny, odpuštění přijímacích zkoušek na matematické obory PřF MUNI a možnost zúčastnit se dvou týdenních matematických soustředění v únoru a na konci srpna.

Ve středu 1. 12. 2021 od 16 do 19 hodin pak také proběhne matematická týmová online soutěž MathRace. Přihlašování a další informace můžete najít na webových stránkách soutěže.

Publikováno v kategorii Matematika.