Zeměpisná olympiáda

V pátek 25. 1. 2019 proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu školní kolo zeměpisné olympiády. Zájemci nechť se napíší na formulář na dveřích kabinetu zeměpisu.