Školní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 23. 1. 2018 (1. a 2. VH) se koná školní kolo zeměpisné olympiády v těchto kategoriích:
Kategorie A: prima, Kategorie B: sekunda,
Kategorie C: tercie a kvarta, Kategorie D: 1. – 3. ročník

Zájemci se mohou zapsat v kabinetě zeměpisu, 2. patro, číslo dveří 325

Publikováno v kategorii Zeměpis.