Celostátní přehlídka SOČ na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Středoškolská odborná činnost, tedy soutěž talentovaných studentů, patří mezi tradiční soutěže s mnohaletou tradicí. Každoročně ji vyhlašuje MŠMT a pořádá Národní pedagogický institut ČR. Účastní se jí talentovaní středoškoláci, kteří prezentují a obhajují výsledky své odborné práce v jednom z 18 vědních oborů.

Letos probíhal již 44. ročník. Po školních, v některých regionech po okresních a nakonec po krajských přehlídkách vyvrcholila SOČ přehlídkou celostátní. Ta se letos konala ve dnech 10. až 12. června v Kutné Hoře, kde ji hostilo Gymnázium Jiřího Ortena.

Zmíněná škola má s pořádáním SOČ již své zkušenosti: Nejenže v posledních letech opakovaně organizuje přehlídku v rámci Středočeského kraje, ale v roce 2012 již pořádala celostátní kolo. Přesto nebyly letošní přípravy pouhou rutinou, vždyť do Kutné Hory přijelo soutěžit celkem 260 studentů ze všech krajů České republiky a další dva ze Slovenska. Své práce obhajovali před 18 pětičlennými porotami, což představuje další desítky osob, které do Kutné Hory přijely. Přítomni byli rovněž pracovníci ústředí SOČ, dále pedagogické doprovody a další hosté, takže se Ortenovo gymnázium muselo ve výsledku postarat o několik set osob.

První organizátoři z ústředí SOČ přijížděli již 8. a 9. června, aby ve škole pomohli připravit vše potřebné. Přijížděli také členové jednotlivých porot, konaly se porady i školení pro práce s IT. Aby škola přítomným zpříjemnila pobyt, připravila pro ně na večery kulturně-společenský program, včetně návštěvy Vinných sklepů Kutná Hora.

Většina soutěžících přijela v pátek odpoledne – někteří hromadně autobusy, jiní individuálně. Jeden soutěžící kvůli soutěži dokonce přerušil pobyt v New Yorku. Ve vestibulu školy bylo nutné provést registraci, o což se postarali četní dobrovolníci z řad učitelů a studentů pořádajícího gymnázia. Zatímco členové porot měli zajištěné ubytování mimo školu, soutěžící a jejich pedagogický doprovod přespával přímo na gymnáziu. Proto bylo nutné sestavit předem nejen plán, v jakých místnostech budou probíhat prezentace a obhajoby, ale rovněž přehled, v jakých prostorách bude kdo ubytován. V mnoha třídách se proto předem stěhoval nábytek tak, aby si v nich mohli soutěžící rozložit žíněnky, karimatky a spacáky. Ubytovaným byly také dány k dispozici uzamykatelné šatní skříňky na chodbách, které dočasně vyklidili studenti některých tříd.

S týmem spolupracovníků veškeré přípravy na škole koordinoval Petr Němeček a po technické stránce průběh akce zajišťoval Zdeněk Oliva. Školní knihovna a přilehlé prostory se změnily ve štáb ústředí SOČ. Nemenšími přípravami prošla i školní jídelna, jejíž kuchařky pod vedením Soni Zuchové během soutěžních dnů připravily nejen stovky snídaní, obědů a večeří, ale při zahájení akce také nachystaly slavnostní raut. Jeho profesionální kvality oceňovali všichni přítomní. Za čistotu prostředí vděčíme pracovnicím úklidu, které takřka nepřetržitě pečovaly o celou školu.

Slavnostní zahájení celostátní přehlídky SOČ proběhlo v podvečer v pátek 10. června ve školní aule. Před plným hledištěm přítomné pozdravil jak ředitel Gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček, tak mnozí hosté v čele se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou, která nad akcí převzala záštitu. Přítomné pozdravil předseda ústřední poroty SOČ prof. Jakub Fischer, rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek, zástupce ředitele odboru vzdělávací politiky MŠMT Lukáš Seifert nebo starosta Kutné Hory Josef Viktora.

O kulturní program se postaral sbor Gaudeamus pod vedením Zdeňka Licka a také studentská kapela Upsidedown. Páteční večer si pak mohli všichni účastníci zpříjemnit procházkou po Kutné Hoře, navštívit lorecký pivovar nebo v rámci právě probíhající Noci kostelů zavítat do některé z místních sakrálních památek.

Přestože vlastní prezentace a obhajoby probíhaly od sobotního rána, mnoho studentů přijíždělo takřka na poslední chvíli. Odpoledne po obhajobách někteří trávili volný čas ve škole, prohlíželi si vystavené postery nebo využili krásného počasí a poseděli na školní zahradě. Jiní se vydali na prohlídku Galerie Středočeského kraje nebo chrámu sv. Barbory, které pro ně byly otevřeny zdarma. Poroty mezitím debatovaly nad předvedenými výkony a stanovovaly pořadí soutěžících a jejich prací. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v neděli dopoledne opět ve školní aule, kde vítězové přebírali jak diplomy, tak četné ceny a odměny.

Celostátní přehlídky se účastnila i pětice studentů Gymnázia Jiřího Ortena: Tomáš Chlubna (C4B) prezentoval v oboru Biologie práci Fágová terapie skupiny ESKAPE, Martin Nedecký (V6A) obhajoval v oboru Zdravotnictví práci Účinek sulforafanu na regionální průtok krve mozkem, Vojtěch Zvolský (V8A) soutěžil v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava s prací Železnice v Čáslavi – její minulost, současnost a budoucnost, Aneta Silvestrová (V8A) v oboru Historie představila svou práci Historie pomocných technických praporů a paměti příslušníka Bohuslava Silvestra (*1929) a v oboru Informatika představil Tadeáš Petrů (V8A) svůj Program pro nejefektivnější využití lineárního materiálu. V mimořádné konkurenci si všichni vedli výborně, a dvěma se dokonce podařilo obsadit medailové pozice: Martin Nedecký se ve svém oboru umístil na druhém místě a Vojtěch Zvolský na místě třetím. Uspěl i Tomáš Chlubna, když byl ve své oboru čtvrtý. Nemalou měrou tak přispěli k tomu, že se Středočeský kraj umístil v celkovém pořadí krajů na třetím místě – hned za krajem Jihomoravském a za Prahou.

Poděkování patří nejen organizátorům a studentům, kteří naši školu reprezentovali, ale i desítkám dobrovolníků. Někteří z nich trávili ve škole celé dny, takže neměli volný víkend ani nevyužili pátečního ředitelského volna. Bez jejich aktivní pomoci by se akce neobešla – nebo by rozhodně nemohla mít tak zdařilý průběh. Děkujeme.

Lukáš Provaz a kol.

Fotogalerie SOČ – 1. den

Fotogalerie SOČ – 2. den

Fotogalerie SOČ – 3. den

Odkazy:

Výsledková listina: https://1url.cz/creG9

Fotografie: https://1url.cz/kreGP

Fotostreamy ze slavnostního zahájení a vyhlášení výsledků: https://1url.cz/rreGc

TV NOVA: https://1url.cz/dreG8

Publikováno v kategorii Různé.