Den se vzdělávacím centrem Pontopolis

Ve středu 26. 4. 2023 jsme ve škole přivítali velmi milou návštěvu ze vzdělávacího centra Pontopolis. Prostřednictvím besed a workshopů nám organizace nabídla pohledy na současné světové konflikty a život v Ugandě.

Díky odvaze, osobním zážitkům a zkušenostem novinářky Markéty Kutilové jsme měli možnost nahlédnout do problematických oblastí Sýrie a Náhorního Karabachu a skrze sugestivní vypravování a prezentaci fotografií tak poodhalit příčiny, průběh a důsledky konfliktů, které již roky trápí místní obyvatelstvo a snad i trochu pochopit jejich velmi obtížné životy.

Druhým zážitkem byla beseda, hudební produkce a workshop – Uganda Orutindo kids. Její náplní bylo představení reality života v Ugandě, podpory sirotků a dětí z velmi chudých rodin, aby mohly chodit do školy, ale také povídání o tradicích, zvycích, jídlu a hudbě v podání Josalin Amutuhaire, která vyrostla v Ugandě, v malé vesnici Rushooca.

Vzhledem k tomu, že se nedostalo na všechna témata, doufáme, že budeme mít možnost dalšího setkání nad složitými politickými, geopolitickými a lidskoprávními tématy. Snad to stihneme ještě do konce tohoto školního roku.

Fotogalerie Uganda Orutindo kids

Fotogalerie Současné konflikty

Publikováno v kategorii Různé.