Doručování přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu můžete doručit osobně na sekretariát GJO v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod.,po telefonické dohodě je možný i jiný čas (tel.. 607 688 951, G. Papoušková). Přihlášky můžete zaslat i doporučeně poštou. Nelze zasílat e-mailem ani datovou schránkou.

Publikováno v kategorii Informace vedení školy, Různé.