Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Vážení rodiče, milí žáci, jistě jste již mnozí zaznamenali, že máme k dispozici určitý objem finančních prostředků z EU na proplacení doučování podle následujících pravidel: 

1) Doučování v rámci uvedeného programu probíhá v období září – prosinec 2022.

2) Doučování se může zúčastnit každý žák, a to ve všech oblastech vzdělávání.

3) Doučování probíhá ve skupinách nebo individuálně, záleží na dohodě.

4) Doučování nemusí vést vyučující daného předmětu ve třídě.

5) Délka doučování není pevně stanovena, může se jednat o pravidelné doučování nebo jednorázové hodiny.

Publikováno v kategorii Různé.