European Cyber Security Challenge

European Cyber Security Challenge je celoevropská soutěž v kyberbezpečnosti. Existuje již několik let a Česká republika se jí zúčastnila v posledních dvou letech. Tento rok byla ECSC v Londýně, kde 17 týmů 2 dny soutěžilo o hodnotné ceny v podobě nabídek práce ve známých firmách (IBM, Microsoft) nebo také o vstupenky na BlackHat (několikadenní event s přednáškami a názornými ukázkami nejnovějších praktik v etickém hackingu.)

Náš národní tým se skládal z 10 lidí – 4 vysokoškoláci a 6 středoškoláků. Ti byli vybráni několika koly Kybersoutěže a následně na dvoutýdenním soustředění o prázdninách.
První den po příletu nám organizátoři nechali na aklimatizaci. Prezentovala se videa jednotlivých týmů a potom jsme se mohli občerstvit u švédských stolů.
Druhý den a třetí den se vstávalo brzy ráno, protože soutěž začínala už v 9 hodin.
Čtvrtý den se náš tým vydal do Oxfordu, kde se setkal se zástupci Cyber Security Oxford, kteří nám udělali přednášku o studiu na Oxfordu a celkově stavu kyberbezpečnosti v Británii. Následoval oběd a cesta zpět do Londýna, kde se odehrávalo vyhlášení výsledků a následná closing party – na lodi.
Pátý den už jen zbývalo se dostavit na letiště a letět zpět domů.
Účast na ECSC pro mě byla určitě cennou zkušeností. Potkal jsem hodně stejně smýšlejících lidí a navázal pár kontaktů s firmami. Co musím ale organizátorům vytknout je celková organizace tohoto eventu. Pravidla se měnila za pochodu, bez jakéhokoliv zapisování těchto změn a informování týmů. Dále některé týmy i přes nastavená pravidla shazovaly připojení dalším týmům, s čímž ovšem organizátoři nemohli nic dělat, protože špatně navrhli infrastrukturu. Příští rok v Bukurešti to snad bude vypadat lépe.
Jakub Kubík C3B
Publikováno v kategorii Informatika.