Finanční gramotnost – beseda

Mít přehled o tom, jak se vyrovnat s určitou finanční situací, o tom, kolik činí důchod, nebo jak je to se spořením, je bezpochyby pro život velice důležitá věc.

My studenti druhého ročníku Gymnázia Jiřího Ortena jsme měli možnost se s některými z těchto témat blíže seznámit 24. dubna: Po zazvonění na druhou přestávku jsme se všichni sešli v učebně hudební výchovy, kde proběhla dvouhodinová beseda právě na téma finanční gramotnosti. Hlavním řečníkem byl finanční poradce Mgr. Jiří Němeček, který dříve učil na naší škole. Za pouhé dvě hodiny nás stihl seznámit s některými častými problémy, s nimiž se dost možná na cestě za svou finanční nezávislostí setkáme, a dal nám pár příkladů z praxe. Celá beseda nebyla však jen o tom, že studenti seděli a naslouchali, pan Němeček otevřel diskuzi, a tak jsme mohli vyslechnout i některé otázky či problémy našich spolužáků.

Ačkoli bylo času málo a téma velice obsáhlé, podařilo se alespoň některým z nás nabrat užitečné informace, které v budoucnu jistě rádi zužitkujeme.

Josef Stanislav Treml (C2B)

Publikováno v kategorii Matematika.