Fyzikální olympiáda

Žáci tercie i kvarty řešili okresní kolo fyzikální olympiády …

Okresní kolo 64. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F se konalo na našem gymnáziu dne 22. března 2023.

V kategorii E (kvarta) si třetí místo vybojoval Ondřej Ottomanský a Matěj Holub byl na čtvrtém místě. Ondra postupuje do krajského kola.

V kategorii F (tercie) na první místo dosáhl Vojtěch Švarc, třetí místo zaplnil Adam Němec.

 Všichni jsou úspěšnými řešiteli FYO.

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 Předmětová komise fyziky

Publikováno v kategorii Různé.