Halloween na GJO

Výzvu žákovského parlamentu na připomenutí si původně keltského lidového svátku, který se zachoval především v anglosaských zemích pod názvem Halloween („All Hallow’s Eve“, tedy „Předvečer všech svatých“), přivítalo mnoho studentů i část pedagogického sboru.

Publikováno v kategorii Různé.