Hoyerswerda 2017

Na přelomu května a června 2017 se vydala třída V4A se dvěma studentkami z V3A do saského města Hoyerswerda

ve východním Německu na výměnný pobyt s naší partnerskou školou – Křešťanským gymnáziem Johanneum. Nebyla to pro nás cesta úplně do neznáma, neboť jsme se těšili na své německé kamarády, kteří s námi v září strávili velmi hezký týden v Kutné Hoře. Po čtyřhodinové cestě si nás Němci vyzvedli u své školy a jeli jsme do rodin. Další den jsme se byli podívat v Krabatově mlýně. Krabatův mlýn je znám z lužickosrbské pověsti a z příběhu Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň. Následující den jsme navštívili povrchový důl Welzow. Pro mě osobně to byl největší zážitek. Ukázali nám ohromné stroje a popsali nám celý postup těžby. Bylo to velmi zajímavé. Při prohlídce vál silný vítr – všude poletovala zrnka písku a prachu, který se nám dostal do očí, do uší i do všech částí oblečení. Je to způsobeno do značné míry tvarem zdejší krajiny, která je naprosto rovná kam až oko dohlédne. Další den jsme navštívili muzeum Lužických Srbů v Budyšíně. Expozice nám připomněla, že v době Karla IV. náležela Lužice mezi země Koruny české. Poslední den jsme strávili ve starobylých Drážďanech. Výlet do Německa jistě bude patřit mezi naše nejhezčí cestovatelské vzpomínky.

Karolína Pavlová, V3A

Publikováno v kategorii Různé.