Konverzační soutěž v německém jazyce

V letošním okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce, konaném ve čtvrtek 16. března 2023 v Čáslavi, reprezentovali naši školu žáci Ondřej Ottomanský a Vít Rosenkranc z V4A, Daniela Miková z V5A a Martin Břečka z C2B.

Vít Rosenkranc obsadil druhé místo v kategorii mladších žáků a Daniela Miková se umístila v kategorii starších žáků na druhém místě.

Všem jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho zdaru v dalším studiu německého jazyka.

Předmětová komise NEJ

Publikováno v kategorii Různé.