Laboratorní cvičení pro zájemce

V. G. Měření setrvačné hmotnosti tělesa. Spřažená kyvadla.

N. G. Měření na matematickém kyvadle.

Obě měření se týkají zákonitostí mechanického kmitání. Pružinový oscilátor a matematické kyvadlo.

Měření je určeno pro vyšší i nižší gymnázium. Úlohy budou rozděleny podle kategorie V,N.

Laboratorní cvičení se uskuteční dnes (26. 2. 2019) od 16:00 hod.

Publikováno v kategorii Různé.