Máme pátý nejlepší EKOTÝM ve Středočeském kraji!

Ve dnech 21. – 22. 9. 2018 se uskutečnil 24. ročník Ekologické olympiády. Ekotým GJO odcestoval na měření sil s dalšími 11 týmy do Vlašimi.

Ústředním motivem letošního kola byl „Managment v ochraně přírody“. Studenti na toto téma zpracovávali 2 praktické úlohy. Jejich prvním úkolem bylo na základě vlastního terénního výzkumu navrhnout opatření pro zlepšení či zachování současného stavu evropsky významné lokality Vlašimská Blanice. Ve druhé praktické úloze družstva odstraňovala náletové dřeviny ve vymezené lokalitě zámeckého parku Vlašim, čímž přispívala k prosvětlení lokalit a vytváření vhodných stanovišť pro osídlení páchníkem hnědým.

V teoretické části poznávali 120 botanických, geologických a zoologických exponátů a prokazovali znalosti nad 120 testovými otázkami. Výkony pak hodnotila tříčlenná odborná komise, která umístila studenty GJO na krásné páté místo, pouhých 10 bodů od bronzové medaile.

Děkuji Barboře Marešové, Michaele Řepové a Oliveru Královi za skvělou reprezentaci školy.

Publikováno v kategorii Různé.