Matematický korespondenční seminář Pikomat

Soutěž pro studenty primy až kvarty, kterou organizují studenti MFF UK.

Dopis od organizátorů soutěže:

Pikomat poskytuje matematicky nadaným a aktivním žákům druhého stupně základních škol a nižších gymnázií možnost dále rozvíjet svůj talent a zájem. Pikomat již od roku 1986 organizují studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, je tedy jedním z nejstarších matematických korespondenčních seminářů v ČR.

Šestkrát ročně zadáváme sérii 7 matematických úloh, které řešitelé vyřeší, sepíší na papír nebo na počítači a odešlou nám je. My je opravíme, obodujeme a pošleme zpátky. Nejlepší řešitelé se poté mohou zúčastnit dvakrát do roka soustředění a každé léto tábora, kde se toho mnoho naučí na přednáškách a seznámí se se spoustou skvělých lidí. Značná část řešitelů Pikomatu se v budoucnu stala úspěšnými studenty MFF UK a organizátory Pikomatu.

Pravidla soutěže a přihláška

Publikováno v kategorii Matematika.