Matematika+

V letošním školním roce je možnost konat výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky. Zkouška je nepovinná a bezplatná. Absolvent zkoušky získá certifikát o výsledku. Ten pak může, či nemusí použít.

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni úspěšně složit zkoušku Matematika+. Proto mnohé vysoké školy zkoušku zohledňují v přijímacím řízení a některé školy vyjadřují podporu např. formou jednorázových stipendií, které přidělují v prvním roce studia. Nejde jen o vysoké školy matematického nebo technického zaměření, ale jedná se např. i o Právnickou fakultu, Lékařskou fakultu, Fakultu sociálních věd apod.

Seznam VŠ zohledňujících M+ v přijímacím řízení

I v letošním roce se budou žáci přihlašovat k M+ samostatně, nikoli prostřednictvím školy.

Podrobné informace

Publikováno v kategorii Matematika.