Mé město

V potemnělé učebně hudební nauky se 11. září sešli studenti vyšších ročníků Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Celou místnost osvětlovala jen tlumená světla DramaŤáku, který se rozhodl zde připravit krátké pásmo z básní a dopisů Jiřího Ortena.

Stalo se tak hned ze dvou důvodů. Jednak je tomu již sto let, co se tento významný básník v Kutné Hoře narodil. A druhým důvodem je fakt, že letos je tomu 20 let, co naše gymnázium může hrdě nést jeho jméno.

Na připomenutí jeho života v nelehké době, kdy nemohl vídat ani vlastní maminku, dramatický kroužek, pod vedením Štěpánky Králové a Moniky Pekové, secvičil krátké vystoupení. Bylo složeno z jednotlivých přednesů Ortenových básní ze sbírky Mé město a předčítání dopisů mezi Ortenem a jeho maminkou. Jako hudební podklad pro správnou atmosféru posloužila vlastní tvorba talentovaného studenta Tadeáše Petrů, který sám po celou dobu hrál na klavír.

Když Jiří Orten tragicky zemřel, nebyl o moc starší než většina studentů na gymnáziu, nesoucí jeho jméno. Nicméně za svůj krátký život byl schopen vytvořit úžasné dílo, které se vyplatí si připomínat v každé době.

Josef Stanislav Treml

Publikováno v kategorii Různé.