„MILÝ JIRKO“

První zářijový víkend proběhl literární festival Ortenova Kutná Hora. V sobotu odpoledne na něm účinkovali i naši studenti, členové DramaŤáku, s pásmem MILÝ JIRKO.  Jednalo se o pásmo poskládané z básní (ze sbírky Mé město), korespondence Jiřího Ortena s jeho maminkou a klavírních skladeb.

Hudbu inspirovanou básněmi složil a také během představení na klávesy zahrál Tadeáš Petrů, nyní již absolvent GJO. Představení proběhlo v nově otevřené městské knihovně. Dopisy mezi synem a matkou, psané mezi lety 1938 až 1941, dovolují nahlédnout nejen do jejich rodinných vazeb a vztahů, ale jsou dokonalým svědectvím doby, osudu židovského národa za protektorátu. Atmosféra představení tedy nemohla být jiná než melancholická a vážná, díky láskyplným dopisům maminky a Jirky však také hřejivá a něžná. 


DramaŤák

Publikováno v kategorii Různé.