Naučná tabule školního arboreta

Minulý týden byla na pozemku školy instalována naučná tabule s doprovodnými texty o druzích stromů, které se v arboretu nacházejí.

Jejich autor, PaedDr. Jiří Posselt, se zaměřil zejména na využití těchto dřevin v každodenním životě našich předků. Tabule je umístěna při vjezdu ke školní jídelně. V arboretu budou ještě v blízké budoucnosti instalovány popisky jednotlivých druhů dřevin s QR kódy.

Publikováno v kategorii Různé.